Kas on võimalik anda looma meie hoiupaika?

Postitatud: 31 Juuli 2011 20:02, Autor: Lara
Enne, kui otsustate oma looma meile ära anda, palume teil kasutada ära kõik muud võimalused oma kasvandikule uue kodu leidmiseks.

Pange välja teated, et ta vajab kodu, küsige sõpradelt ja tuttavatelt, avaldage kuulutused ajalehtedes ja raadios. Ütlen kohe ära, et hoiupaik ei ole imerohi kõigi teie probleemide vastu. Hoiupaik on, rõhutan, ajutine koht, kus kodutud loomad ootavad oma peremeest, koht, kuhu nad viiakse tänavalt, et nad ei jääks auto alla ega satuks mõne sadisti küüsi. Nagu oma varasemates kirjutistes, ütlen ka siin, et kui loom on tänaval järelevalveta, siis on tegu kodutu loomaga. Me võtame ta kinni ja paigutame hoiupaika, et ta saaks oma peremehe ohutus kohas ära oodata.

Mida kujutab endast Tallinna loomade hoiupaik?
See on juriidiline isik, kes pakub Tallinna linnale ja enam kui 25 Harjumaa omavalitsusele loomade püüdmise ja aadressil Viljandi maantee 24d asuvas hoones pidamise teenust. Nagu iga teine teenuseid osutav organisatsioon, võtame ka meie oma töö eest tasu järelevalveta loomade kinnipüüdmiseks ja pidamiseks. Tasu võtame me sellepärast, et saaksime püütud koeri ja kasse pidada, anda neile esmaabi, tasuda hoone kütmiseks kasutatava gaasi eest, et loomadel oleks soe ja mugav, hoone valgustamiseks kasutatava elektri jaoks, osta kütust eespool nimetatud teenuste osutamisel kasutatavatele autodele ja tasuda muid igapäevase tööga seotud jooksvaid kulutusi. Iga kuu saavad hoiupaiga töötajad palka, sest töö eest igakuist palka mittesaavate vabatahtlike jõududega ei saa me hoolitseda sellise hulga koerte ja kasside eest. Palk on veel üks neist kuludest, millega me oma töös iga kuu kokku puutume. Kui keegi oskab mind õpetada töötama täiesti ilma rahata, siis võtan selle kogemuse rõõmuga üle, kuid senimaani on see vaid fantaasia, millel pole tegelikkusega midagi pistmist.

„Te olete kohustatud minu looma vastu võtma, milleks te muidu üldse olemas olete?!”
Võtame kõik üksipulgi läbi.
- On olemas hulkuv loom, kellel pole peremeest ja keda ähvardab oht, et ta jääb auto alla või satub mõne sadisti kätte.
- On olemas loom, kes on teil kodus, tal on soe ja katus pea kohal, kuid ta ei meeldi teile enam või te soovite temast loobuda mingil muul põhjusel (loomulikult on need põhjused iga inimese jaoks väga tähtsad ja ilmselged).
Me peame oma töös pidevalt prioriteete kindlaks määrama, see tähendab, tegema valiku, millisele loomale on sel hetkel abi vajalikum. Reeglina, õigemini peaaegu alati, langeb valik hulkuva looma kasuks. Temal on sel hetkel abi kõige rohkem vaja, sest tal ei ole katust pea kohal ning ta võib olla vigastatud või külma käes. Me reageerime väljakutsele ja toome looma hoiupaika, sest meie tööd reguleerivad valdade ja linnadega sõlmitud lepingud ning järelevalveta loom tuleb kiiresti tänavalt ära viia, et temaga midagi halba ei juhtuks.
Kui te tulete ja soovite oma looma meie hoiupaika ära anda, siis tuleb seda pidada hoiupaiga poolt teile kui eraisikule osutatavaks teenuseks. Teie looma eest ei saa me linnalt ega vallalt mingit kompensatsiooni ning teie looma pidamiseks ei eralda ma mitte sentigi neist annetustest, mida meile saadavad inimesed, et aidata hoiupaigas juba kaua olnud loomi. See tähendab, et ma pean hoiupaiga direktorina otsima raha teie koera või kassi pidamiseks pikema aja jooksul. Hoiupaigal ei ole sellist hulka vabu vahendeid, et tagada peavari igale loomale, kellel on küll kodu olemas, kuid kellest soovitakse mingil põhjusel loobuda. Seetõttu võtame me teilt kui looma peremehelt rahasumma, mis katab teie koera või kassi esialgsed pidamiskulud (reeglina vaktsineerimise ja kiibistamise, võib-olla ka diagnostika, ravi, operatsiooni jne).
Kui hoiupaik on täis, siis ei võta ma teie looma vastu ka mitte raha eest, sest ma pean püüdma hoida vabu kohti loomadele, kes satuvad meile üha uuesti. Reeglina on kõige tihedamad ajad talvel, kui on suured hanged, libedad teed ja ilutulestikud, ent koerad kardavad väga ka äikest, tormi ja muid loodusnähtusi.
Kui teie loom jääb meie juurde (kõike eeltoodut arvesse võttes), siis sõlmime me teiega lepingu looma hoiupaigale võõrandamise kohta ning loom ja kõik õigused talle lähevad üle varjupaigale. Pärast lepingu allkirjastamist ei anna me looma teile tagasi ei järgmisel ega ülejärgmisel päeval ega üldse kunagi, samuti ei tagasta me tema eest makstud raha. Ta jääb meie juurde ja hakkab uut peremeest ootama juba meie hoole all. Kui loom leiab uue kodu, siis ei avalda me teile looma võtnud inimese aadressi ega nime.
Olen nõus, et elus on igasuguseid juhtumeid, on mitmesuguseid ebameeldivusi ja raskeid, isegi väljapääsmatuid olukordi, kuid palun ka meid mõista. Meie töö on eelkõige või pigem isegi täielikult suunatud kodutute loomade probleemide lahendamisele ning neid eelistame me ka hoiupaigas koha ja inimestelt saadud annetuste eraldamisel.
Väga palju on loomi, kes vajavad abi nüüd ja kohe (nad on jäänud auto alla, saanud eri raskusastmega vigastusi vms) ning nende jaoks me kasutamegi inimestelt saadud annetusi. Kui aga loom on terve ja tal on kodu olemas, kuid ta on lihtsalt ära tüüdanud, siis on see juba hoopis teine kulurida ja lähenemine. Tahan ka öelda, et iga looma hoiupaika äraandmise juhtum vaadatakse põhjalikult läbi. Me püüame alati vastavalt oma võimalustele aidata. Kõige tähtsam on ju see, et oleks hea nii teil kui ka sellisesse olukorda sattunud loomal.

Larissa Kozõreva

Meid toetavad: